Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępnego pod adresem https://sklep.arlenteam.pl/ wraz ze wszelkimi podstronami (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) jest Usługodawca Arlen Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10 (02-001 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000587221, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, REGON 363030110, NIP: 5223046013.
 3. Administrator przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych w obowiązujących przepisach, w tym

 

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie, w szczególności:
  • w celu rejestracji konta w Sklepie;
  • w celu składania i realizacji zamówienia;
  • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu.
 2. W celu realizacji Zamówienia Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, hasło użytkownika.
 3. W celu Rejestracji Konta Klienta w Sklepie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.
 4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania ze Sklepu, w tym do realizacji zamówienia i lub rejestracji konta Klienta.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie przetwarzane są przez Administratora w celu:
  • obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta;
  • podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania na rzecz Klienta umowy sprzedaży produktów oraz świadczenia usług przez Administratora (w tym dostawy, montażu), jak również dokonywania rozliczeń;
  • obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu;
  • dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów.
 6. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  • marketingu działalności Administratora, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  • otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (ust. 9 pkt 1, 2, 3 powyżej) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (ust. 9 pkt 4, 5, 6, 7 oraz ust. 10 powyżej).
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
 • przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
 1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Pliki cookies są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Administratora i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.
 3. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.
 4. Sklep korzysta także z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 

 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to na podstawie obowiązujących przepisów prawa, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami, zgodnie z ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie (w celu dokonania usługi dostawy produktów), podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

 

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@arlenteam.pl.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w tym w odniesieniu do usługi przesyłania informacji handlowych), Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.
 4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Materiały reklamowo - promocyjne są wysyłane Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazany link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

 

Zabezpieczenie danych

 1. Administrator zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 3. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: kontakt@arlenteam.pl.
 4. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Usługodawcę stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Administrator zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl